freelance contract Net een leuk artikel tegengekomen waarin een aantal do's en don'ts worden aangehaald bij het opstellen van nieuwe contracten voor freelancers. Dat dit niet altijd evident is, toont de praktijk maar al te vaak aan. Ofwel gebeurt een opdracht in mondelinge overeenkomst, ofwel wordt er toch iets op papier gezet, maar vaak worden de belangrijke details uit het oog verloren. Zeker als je met bekenden (vrienden of kennissen) werkt, is het veelal moeilijk om zo'n contract op te stellen. Het lijkt alsof je de andere persoon niet vertrouwt. Toch lijkt het mij een prioriteit om onderstaande zaken op te lijsten en in het contract op te nemen.

Top 5 zaken die je niet mag vergeten in een freelance contract:

1 - Inhoud van de opdracht

Het opnemen van de projectbeschrijving waarbij de taken van de freelancer duidelijk omlijst zijn, is zeker de belangrijkste! Vaak wordt dit vergeten omdat het nogal evident lijkt, tot de klant er gebruikt van maakt om je een aantal extra zaken te laten doen (zoals bvb onderhoud) waar je bij aanvang niet specifiek een akkoord voor gesloten had.

2 - Timing en deadlines

Deze had je vast wel zien aankomen. Veel mensen houden niet van deadlines omdat die het creatieve proces wel eens kunnen verstoren. Toch is het zeker belangrijk om voor jezelf en voor de klant een aantal deadlines op te stellen. De klant moet een aantal zaken leveren (zoals bvb foto's, teksten, login-gegevens) en de freelancer moet hier vaak op wachten. Omgekeerd moet je als freelancer ook een timing opstellen om het project niet te laten uitlopen en ook om een zekere druk te zetten. De klant zal hierdoor een overzicht krijgen van de te verwachten opleveringen.

3 - Eindresultaat

Dit is in lijn met de vorige 2 punten. Het eindresultaat omvat het afgewerkte product en in welke vorm dit wordt opgeleverd. Het eindresultaat moet ook mogelijke clausules bevatten omtrent copyright en ownership.

4 - Money money money

Het eindproduct heeft natuurlijk een prijskaartje. Ofwel werk je per module/timing en laat je daar een prijs aan vasthangen die in schijven betaald kan worden. Ofwel maak je 1 all-in prijs die alles omvat en bij de oplevering betaald kan worden. Een voorschot is hierbij zeker geen overbodige luxe om jezelf te beschermen!

5 - Aanpassingen achteraf

Het lijkt mij mooi om een aantal veranderingen aan te brengen nadat het product in gebruik is genomen om te verbeteren en de klant verder te binden. Een aantal gratis aanpassingen kunnen in het contract opgenomen worden, maar maak de vergissing niet om dit eindeloos te blijven doen. Na de oplevering is het product klaar, daar kan je nog een maand tijd aan toevoegen om een aantal vastgelegde verbeteringen door te voeren en daarna moet de klant opnieuw geld op de toonbank leggen. Dit klinkt misschien cru, maar laat de relatie en toekomstperspectieven niet zwaarder doorwegen dan het extra werk dat je hier (onbetaald) voor zult uitvoeren!

Hou deze zaken in het achterhoofd bij je volgende opdracht. Ga desnoods eens te rade bij een jurist. Verder: "Enjoy & keep on designing!" :)