Teken onze petitie voor Steun aan ouders van psychisch zieke personen. Deze petitie is voor en van ouders, partners, broers, zussen en kinderen van psychisch zieke personen.

Gezinsleden van psychisch zieke personen vragen:

 1. Dat ze gehoord worden én dat er naar hen geluisterd wordt.
 2. Dat ze gerespecteerd en erkend worden en dat ze als volwaardige partner een plaats krijgen in de zorgverlening.
 3. Dat hun ervaringskennis naar waarde wordt geschat en gebruikt wordt om de psychisch zieke te helpen. Dat zorgverleners rekening moeten houden met deze kennis.
 4. Recht tot inzage in het medisch dossier van hun ziek gezinslid.
 5. Recht op erkende morele, psychologische, medische en financiële steun voor de soms zeer zware situatie van het gezin met een psychisch ziek persoon.
 6. Recht op zorg en zorg op maat voor zowel het psychisch zieke gezinslid als voor de gezinsleden.
 7. Het wegwerken van wachtlijsten voor psychisch zieke personen.
 8. Recht op vrije keuze van een psychiatrisch ziekenhuis.
 9. Blijvende opvolging en begeleiding van de patiënt en de gezinsleden na ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis door een medisch en sociaal team.
 10. Recht op een woning, een vervanginkomen, een hospitalisatieverzekering, een job voor de psychische patiënt waardoor de gezinsleden hier grotendeels voor ontlast worden.
 11. Dat niet alleen een vrederechter maar een team van deskundigen (huisarts, psychiater, sociaal assistent, politie, vrederechter én gezinsleden) gehoord wordt en samen oordeelt over een noodzakelijke gedwongen opname of verplichte medicijninname.
 12. Een herziening van de huidige wetgeving, op basis van bovenstaande punten, inzake recht op zorg, inzicht in het medisch dossier, gedwongen opname, bewindvoering voor psychische patiënten, rechten/plichten van de familieleden.
Teken de petitie!
Vink deze box aan als u updates over deze petitie wilt ontvangen.

Gratis petitie dankzij DragolinDesign.

psychisch zieke mensen en hen ouders

Anoniem on zo, 28/08/2011 - 15:15

mij kan je classeren onder pstchisch ziek want ik ben ook al een keer of 4 opgenomen geweest voor verslavingsproblemen. Ouders denken wel dat ze iemand helpen door hen in de psychiatrie te sturen, en er zullen vast en zeker gevallen zijn waarvoor dit helt, maar als ik naar mezelf kijk dan stel ik me daar wel vragen bij want ik blijf erbij dat dit voor mij echt geen oplossing was. Ik heb ondervonden dat ik mezelf moet overtuigen en goede redenen moet zoeken om ermee te stoppen, zo kan ik een klik maken in het hoofd en zo kan ik stoppen enkel en alleen als ik de juiste motivatie vind. Ik weet ook dat ik voor me ouders al een zware last ben geweest en dat ik hen al veel zorgen heb berokkend maar ik kan me goed inbeelden dat er ook ouders zijn die in dezelfde situatie zitten als mijn ouders die daar wel eens zouden van willen profiteren om geld te slagen uit de situatie en daar meer met bezig te zijn dan om het eigenlijke probleem " de situatie en het psychisch probleem van hun kind" dus het is niet vanzelfsprekend om direkt een schade vergoeding uit te betalen vind ik. Pzer toeval ben ik op op deze site gekomen en zo heb ik mijn mening eens kunnen uiten.

Ik vind dat een geestesziek

Anoniem on vr, 18/09/2009 - 23:31

Ik vind dat een geestesziek patiënt ook recht heeft op een onmiddellijke opname wanneer hij/zij daarom vraagt. Zonder dat familiale relaties daarbij van belang moeten zijn. Het niet opnemen van een patiënt, voor welke reden dan ook, is niet zelden van cruciaal belang voor deze laatste en zijn verder bestaan!

punt 4 gaat wat te ver denk ik!

Anoniem on do, 17/09/2009 - 21:45

Ik denk dat het vierde punt niet haalbaar is en zou je er eigenlijk af moeten halen.

ja vind ik ook wel raar,je

Anoniem on di, 29/06/2010 - 07:29

ja vind ik ook wel raar,je zou wel toestemming kunnen geven daarvor als patient

Ik steun de petitie maar ik

Anoniem on do, 10/09/2009 - 11:42

Ik steun de petitie maar ik vrees dat er te veel gevraagd wordt en dat er een privacy probleem is met inzage in het dossier van de patiënt. Ik vind ook dat de term 'psychisch zieke' meer in vraag dient te worden gesteld.

mbt petitie

Anoniem on do, 27/08/2009 - 12:06

Heb wel een beetje een probleem met punt 4: recht op inzage in het medisch dossier van de patiënt, psychisch zieke mensen hebben toch ook nog recht op een zekere privacy? Bovendien zijn familieleden meestal niet opgeleid om een en ander goed te kunnen inschatten,niet?

delicaat

Anoniem on wo, 09/09/2009 - 14:53

Idd zieke mensen hebben ook recht op privacy. Echter niet akkoord met uw laatste opmerking. Volwassen familieleden en partners kunnen één en ander vaak beter inschatten dan de artsen, die de (ambulante) patiënt om de zes weken zien of helemaal niet zien, of, in vele gevallen, nog niet gezien hebben, daar psychisch zieke patiënten doorgaans zelf niet geneigd zijn om naar een dokter te stappen. (Hun stemmen zeggen hen wel wat ze moeten doen . . . ). Kinderen en jongeren weten gewoon niet waar ze staan. Je zal maar zo één of twee ouders hebben. . . Het is niet aan de familie om een diagnose te stellen of te kennen, maar partners, broers en zussen, kinderen mogen zeker meer dan nu het geval is, geinformeerd worden over de ziekteverschijnselen, de nevenwerkingen van de medicatie enz., al was het maar om te weten hoe hun eigen toekomst daarin in te passen.
Het puntje "vrije keuze van psychiatrische inrichting" stelt dan weer een nieuw probleem : de keuze van de gezinsleden of de keuze van de patiënt.
Ik wil er nog even op wijzen dat er, naar mijn weten, op dit moment niet zoiets als verplichting tot behandeling bestaat, enkel de verplichting tot "verblijven" in of "toezicht van", voor de behandeling is nog steeds de medewerking van de patiënt nodig. De bewaking van een opgenomen patiënt, die wel wettelijk geregeld is, is ook vaak niet adequaat. Er kan inderdaad heel wat gesleuteld worden aan de wetgeving.
Zoals er bv. bij de politie ook geen protocol bestaat ivm de benadering van een zieke, wel uniform, geen uniform. De benadering van zieken hangt af van de goodwill van de plaatselijke politie.