Dragolin's blog

twitter bird"Twitter is without a doubt the best way to share and discover what is happening right now." - snippet van twitter.com

Bij de nieuwe update van Firefox naar versie 3.6 zit een leuke nieuwigheid meegeleverd. Bij het installeren van Personas (een add-on) kan je het anders nogal droge browser-venster van Firefox gaan opfleuren met de zogenaamde Personas. Dit zijn niet meer dan themes die de achtergrond van de werk- en taakbalken in Firefox gaan inkleuren met een afbeelding. Dit is reeds mogelijk in applicaties zoals msn bvb.

freelance contract Net een leuk artikel tegengekomen waarin een aantal do's en don'ts worden aangehaald bij het opstellen van nieuwe contracten voor freelancers. Dat dit niet altijd evident is, toont de praktijk maar al te vaak aan.

The past week I've been commissioned to build 2 new websites for local businesses. As these clients have no clue about html, I had to go and look into new WYSIWYG editors and the appropriate inline image handling in an easy-to-manage fashion! So now I'm reporting back with my 'best' solution :) Now I've played around with a few modules before, but none of them were really satisfying and easy to use.

DragolinDesign heeft besloten een gratis petitie in te richten voor "Steun aan ouders van psychisch zieke personen" omdat er weinig goede alternatieven voorhanden zijn en om zo de petitie officieel te maken. De petitie was origineel opgestart op Facebook (met Causes) maar die onthoudt enkel het Facebook gebruikersprofiel en kan bijgevolg niet ingezet worden als een officiële petitie naar de bevoegde instanties toe.

I've added a link 'projects' to display the past website designs in a nicer fashion. I used views to create the list and used insert_view module to display it under my node-text. What a life-saver! :)

I've installed custom breadcrumbs and pagers to my website to increase the navigational structure and customised look. Looks cool imho :)

I've started building my new website using Drupal (All information on www.drupal.org) to try out the content management system and the add-on modules available. So far I'm pleased with the results.

Next step will be to change the design to my likings. For now the theme is based on the standard garland theme. So stay tuned for the new update!